THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty cổ phần chế biến nông sản TAMICO

VĂN PHÒNG CHÍNH

  • KCN Bắc Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
  • info@tamicovietnam.com
  • +84 2323 825258

Văn phòng bán hàng tại châu Âu

  • Gooimeer 5- 1411 DD Naarden – The Netherlands
  • sales@tamicovietnam.com
  • +31 85 0477760


Copyright 2023 © Công ty cổ phần chế biến nông sản TAMICO
Design by Minh Khang Agency